ψηφιακή διακυβέρνηση

Μεταβιβάσεις ακινήτων, άυλο διαζύγιο και ίδρυση επιχειρήσεων με ένα κλικ – 6 νέες ψηφιακές εφαρμογές

Φωτ. Γ.Τ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Έτοιμες εφαρμογές που αναμένεται να υλοποιηθούν στις επόμενες εβδομάδες έχει στο συρτάρι του το υπουργείο...