Χρήμα

Κοινωνικός Τουρισμός 2022: Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τους δικαιούχους

Αναρτήθηκαν οι oριστικοί πίνακες με τους δικαιούχους και τους παρόχους του προγράμματος «Κοινωνικός Τουρισμός 2022-23» στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δημόσιας Υπηρεσίας...