Στα μονοπάτια της οργής: το χωροχρονικό μιας εξέγερσης