Σαρλ Μισέλ

Θεσσαλονίκη: Τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ειρήνης και ασφάλειας ανέδειξε η Σύνοδος της SEECP

Στην ετήσια Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SouthΕast Europe Cooperation Process - SEECP) που έγινε στη Θεσσαλονίκη προήδρευσε...