πανεπιστήμιο

Ανακοινώθηκαν οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής – Ξεκινά η υποβολή μηχανογραφικών

Α. Όσον αφορά το Μηχανογραφικό Δελτίο(Μ.Δ) για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ...