πανεπιστήμια

Διά ζώσης πρακτικές, κλινικές, εργαστηριακές ασκήσεις και κατατακτήριες εξετάσεις

Δια ζώσης πρακτικές, κλινικές, εργαστηριακές ασκήσεις και κατατακτήριες εξετάσεις, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αναμένεται να εκδοθεί, κατόπιν θετικής...