Λυσίας

Το πανηγύρι και οι μεσσίες

Ετοιμάζονται, αμφότεροι οι ….μεσσίες των δυο μεγάλων (μικρομεσαίων πλέον) παρατάξεων για την άνοδο τους στην Θεσσαλονίκη, ώστε να δώσουν ένα...