Κούβα

Πούρο 81,8 μ.

Μερικές φορές ένα πούρο, είναι απλά ένα πούρο. Παρόλα αυτά ένας άνθρωπος ελπίζει πως