Ενέργεια / Περιβάλλον

Φροντίδα για τα δάση της Β. Ελλάδος

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης κατέθεσε συνολικά 67 προτάσεις δασικών έργων για χρηματοδότηση, στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής...