Επικαιρότητα

Marketing & Οικονομική κρίση

Οι επιχειρήσεις έχουν μειώσει τα budgets τους και πολλές από αυτές έχουν προβεί σε ολική περικοπή του διαθέσιμου προϋπολογισμού τους για σκοπούς που αφορούν το Marketing.
Είναι από όλους μας κατανοητό ότι βρισκόμαστε σε δύσκολες από οικονομικής άποψης εποχές, και ότι οι πολλές επιχειρήσεις για να επιβιώσουν προβαίνουν ακόμα και σε μαζικές απολύσεις προσωπικού.
Είναι όμως σημαντικό […]

Επικαιρότητα

Link Building

Το Link Building είναι η διαδικασία δημιουργίας και διανομής του URL συνδέσμου ενός Website στο Διαδίκτυο.
Είναι ένα σημαντικό βήμα στο Search Engine Optimization, μιας και οι μηχανές αναζήτησης εξαρτώνται σε αρκετά μεγάλο βαθμό στα εξωτερικά link που οδηγούν στον ιστότοπό καθαυτόν.
Στην πραγματικότητα, είναι τόσο πολύ σημαντικό που εάν δέν υπάρχουν σύνδεσμοι που να αναφέρονται […]

Επικαιρότητα

Διαφήμιση

Η διαφήμιση είναι μια μορφή επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για να επηρεάζει ιδιώτες ουτος ώστε να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Η παρουσία της είναι αισθητή από την υποστήριξη πολιτικών υποψηφίων ή εώς και την προώθηση ιδεών.
Συχνά ανακοινώνει ένα μήνυμα που περιλαμβάνει το όνομα του προϊόντος ή της υπηρεσίας και το πώς το προϊόν ή υπηρεσία θα μπορούσε να […]

Επικαιρότητα

Marketing ορισμός

Τί είναι το Marketing?
Ώς ορισμό, μπορούμε να πούμε οτι το Marketing είναι μία διαδικασία management μέσω της οποίας τα αγαθά και οι υπηρεσίες προωθούνται πρός τον πελάτη.
Ως φιλοσοφία, βασίζεται στην σκέψη της επιχείρησης από την πλευρά των αναγκών των πελατών και την ικανοποίησή τους.
Ως πράξη, συνίσταται στο συντονισμό τεσσάρων στοιχείων που είναι: […]