30/9 η τελευταία μέρα για αλλαγές στο ΕΤΑΚ

30 Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία μέχρι την οποία θα μπορούν οι φορολογούμενοι που πή…

Photo for this article

30 Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία μέχρι την οποία θα μπορούν οι φορολογούμενοι που πήραν πρόσφατα το εκκαθαριστικό του ΕΤΑΚ του 2009 (που η εκκαθάριση έγινε στις 22 Ιουνίου) να προχωρούν στη διόρθωση τυχόν λαθών σε αυτό χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόστιμα. Για όσους λάβουν εκκαθαριστικό στο εξής θα μπορούν να κάνουν διορθώσεις έως το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του φόρου.