30 εκατ. ευρώ για έργα επαναχρησιμοποίησης λυμάτων

Πρόσκληση ύψους 30 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρο

Πρόσκληση ύψους 30 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) για έργα περαιτέρω επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων εκροών από βιολογικούς καθαρισμούς υπέγραψε η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη.