3 πουλάκια κάθονταν και πίναν cappuccino

Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγήκε από την σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού κ.Γιώ…

Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγήκε από την σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού κ.Γιώργου Παπανδρέου με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργο Προβόπουλο.

Το 1ο πουλάκι, (βλ. Γ. Παπανδρέου), δήλωσε ότι