24ωρη απεργία των εργαζομένων στους ΟΤΑ, αύριο

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης
πανελλαδικής απεργ…

Photo for this article

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης
πανελλαδικής απεργίας την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου στους ΟΤΑ και τις
δημοτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας για τους εργαζομένους με σχέση
εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου και 4ωρης στάσης εργασίας από τις
7:30 π.μ. έως τις 11:30 μ.μ. για όλο το υπόλοιπο προσωπικό.