[ 20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ] Τα µουσεία πρέπει να πάρουν σοβαρά την υπόθεση της επικοινωνίας

Τα ελληνικά µουσεία θα µπορούσαν να βελτιώσουν την προβολή και τη σχέση τους µε το «τεχνολογικά εκπαιδευµένο» κοινό χρησιµοποιώντας βασικές πρακτικές της πολιτικής επικοινωνίας, λέει ο επίκουρος καθηγητής στο Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Φιλήµων Μπαντιµαρούδης.

You May Also Like

More From Author