[ 20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ] Κυκλώµατα trafficking δρουν και στην επαιτεία

Εδώ και 15 χρόνια ακούει ιστορίες απόγνωσης. Προσπαθεί να βοηθήσει. Κάποιες φορές τα καταφέρνει. Αλλες όχι. Ερχεται συχνά αντιµέτωπος µε…

Εδώ και 15 χρόνια ακούει ιστορίες απόγνωσης. Προσπαθεί να βοηθήσει. Κάποιες φορές τα καταφέρνει. Αλλες όχι. Ερχεται συχνά αντιµέτωπος µε τη γραφειοκρατία ή την αδιαφορία του ∆ηµοσίου. Και η οικονοµική κρίση επηρεάζει το έργο του. Ο Νίκος Γαβαλάς είναι ιδρυτικό µέλος της ΑΡΣΙΣ, µιας κοινωνικής οργάνωσης υποστήριξης νέων µε βασική έδρα τη Θεσσαλονίκη. Οπως λέει, οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει στο έργο του δεν τον θλίβουν, ούτε τον κάνουν πιο θυµωµένο. Του δίνουν κίνητρο για να συνεχίσει.