[ 20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ] Βρήκαν ξανά τον δρόµο της ζωής µε τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

«Μέσα από τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας βρήκαν ξανά τον δρόµο της ζωής», λέει ο Γιώργος Ζουγανέλης, διευθυντής του σχολείου Δεύτερης Ευ…

«Μέσα από τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας βρήκαν ξανά τον δρόµο της ζωής», λέει ο Γιώργος Ζουγανέλης, διευθυντής του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στις φυλακές Κορυδαλλού. Στόχος των κρατουµένων που παρακολουθούν το πρόγραµµα παραµένει η οµαλή επανένταξή τους, αφού, όπως τονίζει ο κ. Ζουγανέλης, η κοινωνική προκατάληψη υπάρχει…