17η Πανελλαδική γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2010 – 10:00 – Κυριακή, 3 Οκτωβρίου, 2010 – 23:45

Φέτος, η 17η Πανε

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2010 – 10:00Κυριακή, 3 Οκτωβρίου, 2010 – 23:45

Φέτος, η 17η Πανελλαδική Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας έρχεται στην Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου, στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον. Σκοπός της είναι να συναντηθούν οι ατομικές και συλλογικές πρωτοβουλίες οικολογικής γεωργίας, διατήρησης των ντόπιων ποικιλιών, απαγόρευσης εισαγωγής των μεταλλαγμένων με εγχειρήματα αλληλέγγυας οικονομίας, εναλλακτικούς τρόπους κατανάλωσης και δίκτυα ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων.

διαβάστε περισσότερα