1142: Η γραμμή που λάτρεψε ο Έλληνας

“Φωτιά” έχει πάρει η τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης για το κάπνισμα «114…

Κρυφός Καπνιτστής

“Φωτιά” έχει πάρει η τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης και υποστήριξης για το κάπνισμα «1142» καθώς, κατά τις πρώτες πέντε ημέρες λειτουργίας της, έχει δεχθεί 22.206 κλήσεις, εκ των οποίων οι 240 αφορούν καταγγελίες.