10 αλλαγές στις εξετάσεις για τα ΑΕΙ

Σαρωτικές αλλαγές έρχονται στη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το νέο εξεταστικό σύστημα που σχεδιάζει το υπουργείο Παι

Σαρωτικές αλλαγές έρχονται στη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το νέο εξεταστικό σύστημα που σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας θα ισχύσει από τη σχολική χρονιά 2013-14 και βασικό στοιχείο του θα είναι η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου. Στις δέκα βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται η αναδιάρθρωση- χωροταξική και θεματική- στο σύνολο των ΑΕΙ και ΤΕΙ και η εισαγωγή των υποψηφίων σε σχολές (π.χ. Πολυτεχνείο) και όχι σε τμήματα.