1η Σεπτεμβρίου, η αρχή της Ινδίκτου

1η Σεπτεμβρίου, η αρχή της Ινδίκτου, ήτοι του νέου έτους. Ναι η 1η Σεπτεμβρίου ήταν η Πρ…

1η Σεπτεμβρίου, η αρχή της Ινδίκτου, ήτοι του νέου έτους. Ναι η 1η Σεπτεμβρίου ήταν η Πρωτοχρονιά και μέχρι και σήμερα είναι η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους.

Η  λέξη Ίνδικτος είναι λατινική ελληνοποιημένη. Ίνδικτος στά ελληνικά σημαίνει ορισμός, διάγγελμα. Την 1η Σεπτεμβρίου, μετά την συγκομιδή των καρπών, έβγαινε το διάγγελμα από τον Αυτοκράτορα για το ύψος των φόρων που θα καταβάλονταν.