Ωραίος δεν είμαι με αυτήν την κορδέλα;

  Εύχομαι όταν δει αυτή τη φωτό ο Κραουνάκης,
να πει πως μοιάζω με τον Ναπολέοντα
κι όχι με γιο του Τέως.

  Εύχομαι όταν δει αυτή τη φωτό ο Κραουνάκης,

να πει πως μοιάζω με τον Ναπολέοντα

κι όχι με γιο του Τέως.