Ψηφιακή Δικαιοσύνη

Το τέλος εποχής για τη Δικαιοσύνη του αναχρονισμού, της χειρόγραφης απόφασης και των ατελείωτων σειρών αναμονής σηματοδοτεί η υλοποίηση ενός πάγιου αιτήματος δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων, αλλά και του συνόλου της κοινωνίας, με την προώθηση της ψηφιοποίησης μιας σειράς από δικαστικές υπηρεσίες.

You May Also Like

More From Author