Ψηφιακή Δικαιοσύνη

Το τέλος εποχής για τη Δικαιοσύνη του αναχρονισμού, της χειρόγραφης απόφασης και των ατελείωτων σειρών αναμονής σηματοδοτεί η υλοποίησ

Το τέλος εποχής για τη Δικαιοσύνη του αναχρονισμού, της χειρόγραφης απόφασης και των ατελείωτων σειρών αναμονής σηματοδοτεί η υλοποίηση ενός πάγιου αιτήματος δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων, αλλά και του συνόλου της κοινωνίας, με την προώθηση της ψηφιοποίησης μιας σειράς από δικαστικές υπηρεσίες.