Χωρίς Ιστορία το Νέο Λύκειο του υπουργείου Παιδείας

10. Ιανουαρίου 2011 – 11:06

Μαθήματα επιλογής τα Θρησκευτικά, αλλά και η Ιστορία,

10. Ιανουαρίου 2011 – 11:06

Μαθήματα επιλογής τα Θρησκευτικά, αλλά και η Ιστορία, στο Λύκειο, μεγαλύτερη έμφαση στα επιλεγόμενα μαθήματα στις δυο τελευταίες τάξεις, μείωση των γνωστικών αντικειμένων, αλλά και αύξηση των διδακτικών ωρών, προβλέπει, μεταξύ άλλων, πρόταση του υπουργείου Παιδείας για τη δομή και τη μορφή του Νέου Λυκείου.

διαβάστε περισσότερα