Χαµηλές οι αµοιβές των πτυχιούχων στην Ελλάδα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ χαµηλότερα αµειβόµενους ανάµεσα στις χώρες – µέλη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης είναι οι έλληνες εργαζ…

ΑΠΟ ΤΟΥΣ χαµηλότερα αµειβόµενους ανάµεσα στις χώρες – µέλη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης είναι οι έλληνες εργαζόµενοι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του διεθνούς οργανισµού. Οπως προκύπτει, µάλιστα, το χαµηλό κόστος µισθοδοσίας καθιστά το εργατικό δυναµικό πανεπιστηµιακής µόρφωσης στη χώρα µας ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Στην έρευνα µε τίτλο «Η εκπαίδευση µε µια µατιά» φαίνεται ότι το µέσο ετήσιο εργατικό κόστος για τους έλληνες ηλικίας 25-34 ετών µε πτυχίο είναι µικρότερο κατά περίπου 12.