Φυλετικές διακρίσεις στα σχολεία με το πρόσχημα «είμαστε πλήρεις»

Σε φυλετικές διακρίσεις στα σχολεία οδηγεί η δυνατότητα ενός διευθυντή, ο οποίος αξιοποιώντας ένα «άτυπο» θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να απο

Σε φυλετικές διακρίσεις στα σχολεία οδηγεί η δυνατότητα ενός διευθυντή, ο οποίος αξιοποιώντας ένα «άτυπο» θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να απορρίψει την αίτηση εγγραφής που καταθέτουν οι γονείς των μεταναστών για να εγγράψουν το παιδί τους στο σχολείο, με την δικαιολογία «είμαστε πλήρεις». Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε έρευνα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της υποψήφιας διδάκτορας του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου κυρία Εύη Μάρκου.