Φυλακές ανηλίκων: «τα σχολεία του εγκλήματος»

21. Άυγούστου 2010 – 9:49

Είναι γνωστό ότι το σωφρονιστικό σύστημα στη χώρα μας χωλαίνει σε πολλούς τομείς. Η έλλειψη κτιριακών υποδομών, η αριθμητική συμφόρηση μέσα στα κελιά κράτησης, η απουσία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού (εγκληματολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί), το χαμηλό τεχνολογικό επίπεδο των φυλακών και η έλλειψη βιώσιμου χώρου αποτελούν σημαντικά στοιχεία που δηλώνουν ότι το σύστημα δε πρέπει πια να αποκαλείται σωφρονιστικό. Η κυβερνητική αδιαφορία για τη χάραξη σωφρονιστικής αλλά και μετα-σωφρονιστικής πολιτικής επιβεβαιώνεται από έρευνα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία».

διαβάστε περισσότερα

You May Also Like

More From Author