Φάρσα η τοποθέτηση βόμβας στην Βουλή

Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το τηλεφώνημα άγνωστης γυναίκας στο «100», στις 19:42. Είχε πει ότι στις 20:00
ακριβώς θα εκραγεί στη Βουλή βόμβα, που

Image Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το τηλεφώνημα άγνωστης γυναίκας στο «100», στις 19:42. Είχε πει ότι στις 20:00
ακριβώς θα εκραγεί στη Βουλή βόμβα, που έχει τοποθετηθεί.