Υπολειτουργεί ο διαδικτυακός τόπος της Διαύγειας

Σε υπολειτουργία βρίσκεται ο δικτυακός τόπος της Διαύγειας, καθώς έχει προκύψει ζήτ

Photo for this article

Σε υπολειτουργία βρίσκεται ο δικτυακός τόπος της Διαύγειας, καθώς έχει προκύψει ζήτημα με τις αναρτήσεις των αποφάσεων των υπουργείων.

Το Πρόγραμμα Δι@ύγεια