Υπηρεσία Ατομικής ΕνέργεαςΖητά από το Ισραήλ να ενταχθεί στη Συνθήκη Μη Διασποράς των Πυρηνικών

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) καλεί το Ισραήλ να σκεφτεί να συμμετάσχει στη Συνθήκη Μη Διασποράς των Πυρ

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) καλεί το Ισραήλ να σκεφτεί να συμμετάσχει στη Συνθήκη Μη Διασποράς των Πυρηνικών (NPT) και να επιτρέψει στην ΙΑΕΑ τον έλεγχο όλων των πυρηνικών του εγκαταστάσεων.