Υπερβάσεις ορίων όζοντος στην Αθήνα

17. Άυγούστου 2010 – 15:42

«Άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις κ

17. Άυγούστου 2010 – 15:42

«Άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνίσταται να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στο εξωτερικό περιβάλλον», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Προηγήθηκαν μετρήσεις του Δικτύου Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας της Αθήνας, βάσει των οποίων παρατηρήθηκαν σήμερα υπερβάσεις του ορίου ενημέρωσης κοινού στις τιμές του όζοντος (210 μg/m³, με όριο 180 μg/m³).

διαβάστε περισσότερα