Υπάρχει συνταγή για την επιτυχία στη μουσική;

1. Ιουλίου 2011 – 18:34

Μήπως τελικά ένα πετυχημένο εμπορικά τραγούδι δεν είναι τ…

1. Ιουλίου 2011 – 18:34

Μήπως τελικά ένα πετυχημένο εμπορικά τραγούδι δεν είναι τόσο θέμα έμπνευσης, ταλέντου και προσπάθειας; Μήπως όλα εξαρτώνται από το αν ακολουθείται κάποια σωστή, προκαθορισμένη συνταγή;

Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν ξένοι ερευνητές, οι οποίοι σκοπεύουν να μελετήσουν μεγάλες βάσεις μουσικών δεδομένων και τραγουδιών που έχουν κάνει επιτυχία, για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κάποια κοινά μεταξύ τους στοιχεία, στο βαθμό που να μπορεί κανείς να αναφέρεται σε «φόρμουλα» επιτυχίας.

διαβάστε περισσότερα