[ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ] Τα «αν» της ανάπτυξης

Η αρνητική, αλλά όχι πάντως και αιφνιδιαστική εξέλιξη της επιδείνωσης της ύφεσης ως αποτέλεσµα της πολιτικής της αυστηρής δηµοσιονοµική…

Η αρνητική, αλλά όχι πάντως και αιφνιδιαστική εξέλιξη της επιδείνωσης της ύφεσης ως αποτέλεσµα της πολιτικής της αυστηρής δηµοσιονοµικής λιτότητας, µονοπώλησε το ενδιαφέρον το φετινό καλοκαίρι. Η δραστική µείωση των δηµόσιων δαπανών µπορεί να εντείνει προσωρινά την ύφεση, είναι όµως ο µόνος δρόµος για την εξυγίανση µιας χρεωµένης και ελλειµµατικής οικονοµίας, υποστηρίζουν οι οπαδοί αυτής της πολιτικής. Η µείωση της αγοραστικής δύναµης των πολιτών ανατροφοδοτεί την ύφεση, περιορίζει τις δυνατότητες αύξησης των δηµόσιων εσόδων και εµποδίζει την εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών, αντιτείνουν οι οπαδοί µιας πιο δυναµικής απάντησης στην κρίση.