[ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ] Στα θρανία του Μνηµονίου

Καλή σχολική χρονιά, δάσκαλε! Προσγειώσου! Προσγειώσου στον «τσακισµένο» σου µισθό που σε εξαναγκάζει σε δεύτερη δουλειά… Προσγειώσου …

Καλή σχολική χρονιά, δάσκαλε! Προσγειώσου! Προσγειώσου στον «τσακισµένο» σου µισθό που σε εξαναγκάζει σε δεύτερη δουλειά… Προσγειώσου στον συνωστισµό των τάξεων των παιδιών από διαφορετικές πατρίδες… Προσγειώσου στο σχολείο – αποµίµηση φροντιστηρίου… Προσγειώσου στον παιδαγωγικό σου ρόλο, που όλο και περισσότερο εξουθενώνεται από τον ρόλο του εξεταστή, του επιτηρητή, του συµβολαιογράφου επιδόσεων… Προσγειώσου στα διδακτικά καθήκοντά σου, που όλο και περισσότερο «χαρακώνονται» από τις γραφειοκρατικές – διοικητικές υποχρεώσεις τις οποίες θα σου αναθέσουν.