[ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ] Πέρα από το Μνηµόνιο

Το φθινόπωρο που αρχίζει όλοι γνωρίζουµε ότι θα είναι αποφασιστικό, όπως όλοι γνωρίζουµε και τα τρία πράγµατα που αναµένονται από την κ

Το φθινόπωρο που αρχίζει όλοι γνωρίζουµε ότι θα είναι αποφασιστικό, όπως όλοι γνωρίζουµε και τα τρία πράγµατα που αναµένονται από την κυβέρνηση: αποτελέσµατα, αποτελέσµατα, αποτελέσµατα. Εύκολη διαπίστωση αλλά δυσκολότατο έργο σε µια πρωτοφανή από πολλές απόψεις περίοδο. Πώς µπορεί να συνδυασθεί µια πολύ σκληρή – αλλά και εξίσου απαραίτητη – δηµοσιονοµική εξυγίανση µε την αποφυγή διάρρηξης του κοινωνικού ιστού; Πώς µπορεί µία κυβέρνηση που δεν είναι κυρία των επιλογών της …