[ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ] Οργή θεού και ανθρώπων

Περί ακραίων φυσικών καταστροφών έχει επικρατήσει στη Δύση η ορθολογιστική ερµηνεία των φαινοµένων κατά τους τελευταίους δύο αιώνες. Ω

Περί ακραίων φυσικών καταστροφών έχει επικρατήσει στη Δύση η ορθολογιστική ερµηνεία των φαινοµένων κατά τους τελευταίους δύο αιώνες. Ωστόσο στον ισλαµικό κόσµο τέτοιου είδους φαινόµενα προσεγγίζονται µεταφυσικά, δηλαδή µε την παρουσία και δράση του θεού στα ανθρώπινα. Οι πρόσφατες πληµµύρες στο Πακιστάν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς λαµβάνουν χώρα σε µια περιοχή όπου οι δύο κόσµοι, η Δύση και το Ισλάµ, συγκρούονται. Οι πρόσφατες πληµµύρες έπληξαν περιοχές όπου µαίνεται η σύγκρουση µεταξύ των Ταλιµπάν αφ’ ενός και της πακιστανικής κυβέρνησης και των ΗΠΑ αφ’ ετέρου.