[ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ] Κεντρόφυγα ή κεντροµόλα;

Για όσους ενδιαφέρονται για το πού (το) πάνε οι νεοελληνικές σπουδές διεθνώς, το 4ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπου

Για όσους ενδιαφέρονται για το πού (το) πάνε οι νεοελληνικές σπουδές διεθνώς, το 4ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ηµέρες στη Γρανάδα της Ισπανίας, υπήρξε σίγουρα ένας καλός δείκτης. Οι περισσότερες από 350 ανακοινώσεις πανεπιστηµιακών, που προέρχονταν από την Ελλάδα αλλά και 15 τουλάχιστον χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής, έδειξαν µια δυναµική. Ελληνικά προγράµµατα υπάρχουν και συντηρούνται σε µεγάλα πανεπιστήµια …