[ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ] Καλοκαιρινά µαθηµατικά

Το ελληνικό καλοκαίρι, εκτός από τις άλλες ιαµατικές ιδιότητές του, είναι φτιαγµένο για να αλλάζει και τη θέαση των πραγµάτων. Το σπάσιµο του ρυθµού, η ραθυµία της ζέστης, η συµµετοχή στην παγκόσµια δηµοκρατία της παραλίας, το αλάφρωµα της καθηµερινότητας, η ευεξία του φωτός, όλα αυτά (µε µια βασική προϋπόθεση, γιατί η µοναξιά είναι ακόµα πιο ασήκωτη το καλοκαίρι) όχι µόνο γεµίζουν τις µπαταρίες µας, αλλά καθαρίζουν και το µυαλό µας. Ακόµα και σε καιρούς κρίσης και Μνηµονίου.

You May Also Like

More From Author