[ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ] Η οικολογία σε αδιέξοδο

Τα ισχυρά οικολογικά κινήµατα χτίστηκαν από τη δεκαετία του 1970 σε ανεπτυγµένες χώρες µε συνεπή και συνεχή δουλειά κυρίως σε πρακτικά θέ

Τα ισχυρά οικολογικά κινήµατα χτίστηκαν από τη δεκαετία του 1970 σε ανεπτυγµένες χώρες µε συνεπή και συνεχή δουλειά κυρίως σε πρακτικά θέµατα. Σήµερα, ακόµα και σε φτωχές ευρωπαϊκές περιφέρειες, εµφανίζονται αξιόλογες τοπικές δράσεις. Π.χ. στη Μοραβία, επαρχία της Τσεχίας, συναντά κανείς παρεµβάσεις µη κυβερνητικών οργανώσεων σε αγροτικές περιοχές, µε κίνητρο την προσφορά στο τοπικό περιβάλλον αλλά και στον πλανήτη, µε πρακτικό πνεύµα, σεµνότητα και αφιλοκέρδεια, µε προοδευτική σκέψη χωρίς πολιτικές ή επικοινωνιακές κορόνες.