[ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ] Η Ευρώπη σε κρίση

Η έλλειψη επαρκούς ρύθµισης των χρηµατοπιστωτικών αγορών έχει αποδειχθεί δύο φορές καταστροφική. Η πρώτη ήταν στη δεκαετία του 1920. Το όργιο κερδοσκοπίας της εποχής οδήγησε στην κατάρρευση του χρηµατιστηρίου και του αµερικανικού τραπεζικού συστήµατος (9.000 τράπεζες χρεοκοπούν την περίοδο 1930-1933). Μετά την κατάρρευση, µια οµοβροντία νοµοθετικών ρυθµίσεων επέβαλε ισχυρούς ρυθµιστικούς κανόνες στο τραπεζικό σύστηµα των ΗΠΑ. Η δεύτερη ήταν το 2007-2008. Η µεγάλη απορρύθµιση κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990 έδωσε εκ νέου πλήρη (σχεδόν) ελευθερία κινήσεων στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα και ιδιαίτερα στο λεγόµενο επενδυτικό τµήµα του.

You May Also Like

More From Author