[ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ] Η βυθισµένη Ελλάδα

Αντικρύζοντας τη σηµερινή Ελλάδα της ύφεσης και της ανεργίας θυµόµαστε συνειρµικά αυτό που λέει κάπου ο Αµλετ, δηλαδή ότι η ζωή έχει ξεχ…

Αντικρύζοντας τη σηµερινή Ελλάδα της ύφεσης και της ανεργίας θυµόµαστε συνειρµικά αυτό που λέει κάπου ο Αµλετ, δηλαδή ότι η ζωή έχει ξεχαρβαλωθεί («Τhe time is out of joint»). Το αξιακό αυτό ξεχαρβάλωµα επιτείνεται και µεγαλώνει φοβερά, αν λάβει κανείς υπόψη του και τις πικρόχολες διαπιστώσεις κάποιων ξένων εντύπων που αντανακλούν πάντως τη δυσάρεστη πραγµατικότητα. Οπως η διαπίστωση ότι αν πεις σε έναν Ελληνα πως υπάρχουν δύο βεβαιότητες στη ζωή, δηλαδή ο θάνατος και …