[ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ] Η απογραφή και η… ουρά!

Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι εξέφρασαν, ευθύς εξαρχής, την απορία τους, όταν το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την πρόθεσή του να …

Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι εξέφρασαν, ευθύς εξαρχής, την απορία τους, όταν το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την πρόθεσή του να απογράψει τους δηµοσίους υπαλλήλους. Το βασικό ερώτηµα εστιάστηκε στο γιατί η καταγραφή δεν γινόνταν µε τα στοιχεία που ήδη διέθεταν οι διευθύνσεις προσωπικού υπουργείων και άλλων φορέων του Δηµοσίου. Οποιος έχει στοιχειώδη εµπειρία από τους µάγιστρους της επικοινωνιακής πολιτικής µπορεί να διακρίνει δια γυµνού οφθαλµού τις αθέατες σκοπιµότητες: …