[ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ] Η άσκηση ιδεολογικής βίας

Με την Εκκλησία πάντα ελπίζει κανείς ότι κάτι θα αλλάξει, καθώς θα εκσυγχρονιστεί η στάση της απέναντι στην κοινωνία· µετά µάλιστα από τ

Με την Εκκλησία πάντα ελπίζει κανείς ότι κάτι θα αλλάξει, καθώς θα εκσυγχρονιστεί η στάση της απέναντι στην κοινωνία· µετά µάλιστα από τη χριστοδουλική λαίλαπα και την έλευση του νέου αρχιεπισκόπου, που εµφανίζεται συνετός και τουλάχιστον δεν έχει καβαλήσει το καλάµι. Λάθος! Τίποτα δεν άλλαξε. Στο τέλος του περασµένου Μαΐου, στη Σάµο οργάνωσαν Επιστηµονικό Συνέδριο για το νησί αυτό στην Επανάσταση του 1821. Η οργανωτική επιτροπή µού έκανε την τιµή να κλείσω το Συνέδριο µε µια διάλεξη για την Επανάσταση γενικά· όχι ειδικά για τη Σάµο – γνωρίζω άλλωστε γι’ αυτό ελάχιστα πράγµατα.