[ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ] Εσοδο υπέρ αδυνάτων

Οπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις προσφυγής µιας χώρας στο ΔΝΤ, έτσι και στην Ελλάδα πρωταρχικός στόχος του Μνηµονίου είναι η είσπρα

Οπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις προσφυγής µιας χώρας στο ΔΝΤ, έτσι και στην Ελλάδα πρωταρχικός στόχος του Μνηµονίου είναι η είσπραξη κρατικών εσόδων για να γίνει δυνατή η εξόφληση των πιστωτών και σταδιακά να αποκατασταθεί η ρευστότητα των αγορών. Ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή µπαίνουν σε δεύτερη µοίρα, η αγνόησή τους όµως για µεγάλο διάστηµα µπορεί να προκαλέσει σοβαρές εσωτερικές εντάσεις, να εξασθενίσει τον κοινωνικό ιστό µιας χώρας και τελικά να καθηλώσει την οικονοµία σε µακροχρόνια ύφεση.