[ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ] Αργή η ανάκαµψη

Οι ασκούµενες πολιτικές στην Ελλάδα φαίνεται ότι, αντί να προωθούν, υπονοµεύουν τη δηµοσιονοµική προσαρµογή γιατί προκαλούν µία αυτοτρ

Οι ασκούµενες πολιτικές στην Ελλάδα φαίνεται ότι, αντί να προωθούν, υπονοµεύουν τη δηµοσιονοµική προσαρµογή γιατί προκαλούν µία αυτοτροφοδοτούµενη διαδικασία ύφεσης, σε βαθµό που το δηµόσιο χρέος θα εξακολουθεί να αυξάνεται ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Η παρατήρηση αυτή σηµαίνει ότι οι «αποδόσεις» που εξασφαλίζονται από τα µέτρα λιτότητας ως προς τη µείωση των ελλειµµάτων εξαλείφονται από τις απώλειες από την πλευρά του ΑΕΠ και ο λόγος δηµοσίου χρέους/ΑΕΠ αυξάνεται ή παραµένει στάσιµος.