Τρεις χιλιάδες καταγγελίες κάθε μήνα στο "1520"

Τρεις χιλιάδες καταγγελίες διαχειρίζεται κάθε μήνα το τηλεφωνικό κέντρο παραπόνων καταγγελιών και πληροφοριών της γενικής γραμματείας…

Image Τρεις χιλιάδες καταγγελίες διαχειρίζεται κάθε μήνα το τηλεφωνικό κέντρο παραπόνων καταγγελιών και πληροφοριών της γενικής γραμματείας Καταναλωτή “1520”.

Τρεις χιλιάδες καταγγελίες κάθε μήνα στο "1520"

Τρεις χιλιάδες καταγγελίες διαχειρίζεται κάθε μήνα το τηλεφωνικό κέντρο παραπόνων καταγγελιών και πληροφοριών της γενικής γραμματείας…

Image Τρεις χιλιάδες καταγγελίες διαχειρίζεται κάθε μήνα το τηλεφωνικό κέντρο παραπόνων καταγγελιών και πληροφοριών της γενικής γραμματείας Καταναλωτή “1520”.