Το ”89 ξεκίνησε 3 χρόνια πριν

Τρία χρόνια πριν από το «βρώµικο ‘89» και πάνω στις σταθερέςβάσεις της συνεργασίας για την άλωση των τριών µεγάλων δήµων της χώρας από τη…

Τρία χρόνια πριν από το «βρώµικο ‘89» και πάνω στις σταθερέςβάσεις της συνεργασίας για την άλωση των τριών µεγάλων δήµων της χώρας από τη Δεξιά, στηρίχθηκε ηάνοµη σχέση Νέας Δηµοκρατίας – Αριστεράς, που οδήγησε στη συγκυβέρνηση του Ιουλίου του 1989και την κυβέρνηση Τζαννετάκη.