ΤΟ ΞΕΡΟ ΜΑΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

Ορισµένες φορές οι ρίζες της ελληνικής κακοδαιµονίας είναι τόσο φανερές, ώστε προκαλεί απορία η αδυ ναµία αντιµετώπισής της. Ας πάρουµ

Ορισµένες φορές οι ρίζες της ελληνικής κακοδαιµονίας είναι τόσο φανερές, ώστε προκαλεί απορία η αδυ ναµία αντιµετώπισής της. Ας πάρουµε τα οικονοµικά του κράτους: Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν ανακάµπτουν γιατί οι εµπλεκόµενοι δεν αποφασίζουν να αλλάξουν µέθοδο εργασίας και νοοτροπία. Ιδίως το δεύτερο. Γιατί ορισµένα εγγενή προβλήµατα στον δηµοσιονοµικό τοµέα είναι περισσότερο προβλήµατα νοοτροπίας, παρά αληθινών δυσχερειών.