Το ”μαξιλάρι” της φαντασίωσης

O σύγχρονος άνθρωπος πέρασε από το ένα άκρο στο άλλο:
από το “κανείς δεν μπορεί να σκε

O σύγχρονος άνθρωπος πέρασε από το ένα άκρο στο άλλο:

από το “κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί αυτό που δεν είναι”

στο “όλοι αυτό που μπορούν να σκεφτούν, πρέπει να είναι σίγουρα πλάσμα της φαντασίας”…

η φαντασίωση έγινε το μοναδικό μας μαξιλάρι

πότε θα σκεφτούμε αυτό που είμαστε;!…