Το κίνηµα του «δεν πληρώνω»

Μηχανικοί, ασφαλιστές, γιατροί, εκπαιδευτικοί, άνθρωποι της διπλανής πόρτας είναι τον τελευταίο καιρό πρωταγωνιστές της διαµαρτυρίας Κ

Μηχανικοί, ασφαλιστές, γιατροί, εκπαιδευτικοί, άνθρωποι της διπλανής πόρτας είναι τον τελευταίο καιρό πρωταγωνιστές της διαµαρτυρίας Κατά των διοδίων που εξελίσσεται σε… κίνηµα.